Regulamin teatru

REGULAMIN TEATRU MAŁEGO WIDZA

 

Organizatorem Wydarzeń jest: Teatr Małego Widza Agnieszka Czekierda; NIP 1230806948, REGON 015168363. Organizator Wydarzenia przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji i zakupu Biletu (w celu wykonania zawartej umowy) zgodnie z zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator Wydarzenia.

 

§ 1

REZERWACJA BILETÓW

 

1. Rezerwacji biletów można dokonać:

2. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej Widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.
3. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa jest ważna jedynie po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Teatru drogą mailową.

 

§ 2

PŁATNOŚĆ ZA BILETY1. Bilety zarezerwowane drogą telefoniczną lub mailową należy opłacić przelewem na konto Teatru: 48 1140 2004 0000 3502 7880 6160 w ciągu 3 dni od daty otrzymania mailowego potwierdzenia rezerwacji (najpóźniej dzień przed datą spektaklu).
2. Rezerwacja nieopłacona w terminie zostaje automatycznie anulowana.
3. Bilety można zakupić ONLINE na stronie internetowej teatru www.teatrmalegowidza.pl zawsze po kliknięciu w ikonkę KUP BILET zamieszczoną przy tytule wybranego spektaklu w zakładce REPERTUAR. Płatności dokonuję się przez system PayU (karty i przelewy).

4. Po wpłynięciu należności na konto Teatru za bilety zarezerwowane telefonicznie lub mailowo, wysyłamy elektronicznie ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z biletem.
5. Zakupione bilety należy okazać w kasie Teatru w dniu spektaklu - najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem.
6. Przy rezerwacji biletów dla całej rodziny warto zapytać Teatr o zniżkę (zniżka dotyczy zakupu minimum 3 biletów i nie obejmuje biletów na "Sensoryczny Labirynt Muzyczny", "KOSMOS" oraz na warsztaty Teatru Małego Widza). 

7. Na bilety zakupione w trybie online nie udziela się zniżek.
8. Kasa Teatru jest otwarta na ul. Jezuickiej 4 zawsze na godzinę przed spektaklem.

9. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów będziemy wdzięczni za zawiadomienie o tym Teatru.

 

§ 3

FAKTURY VAT/RACHUNKIFaktury wystawiamy na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: bilety@teatrmalegowidza.pl

 

§ 4

ZWROT BILETÓW1. Bilety można zwrócić najpóźniej dwa pełne dni robocze przed datą przedstawienia. Zwrot biletów należy zgłosić mailowo na adres bilety@teatrmalegowidza.pl podając numer rezerwacji.
2. W szczególnych przypadkach oraz po wcześniejszym powiadomieniu teatru istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów na inny termin, jeśli w repertuarze są dostępne miejsca. Informację z nowym wybranym terminem należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, na który mają Państwo zakupione bilety, podając numer rezerwacji.

3.  Po rozpoczęciu spektaklu niewykorzystane lub nieprzeniesione odpowiednio wcześniej bilety tracą ważność.

4.  Różnica w cenie biletów przeniesionych na inny spektakl nie podlega zwrotowi.
5.  Bilety można przenieść na inny termin maksymalnie 3 razy w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
6.  Bilety przeniesione na inny termin nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku odwołania spektaklu z powodu choroby aktora lub innych przypadków losowych teatr zwraca pieniądze lub oferuje bilety na najbliższy spektakl.
8.  Bilety nie podlegają zwrotowi w przypadku spóźnienia się widza na spektakl.

 

§ 5

WIDZOWIE SPÓŹNIENIPo rozpoczęciu spektaklu, przepraszamy, ale nie wpuszczamy na widownię osób spóźnionych.

 

§ 6

REZERWACJE GRUPOWEDla grup zorganizowanych (żłobki, przedszkola, szkoły) Teatr ustala indywidualnie termin spektaklu. W sprawie dostępności terminów w dni powszednie oraz w celu dokonania rezerwacji grupowej prosimy o kontakt pod nr tel: 534 902 777.

 

§ 7

INFORMACJE DODATKOWE:1. Miejsca na widowni nie są numerowane.
2. W sali teatralnej obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
3. 45 minut przed każdym spektaklem zapraszamy do spędzenia czasu we wnętrzach foyer TEATRU MAŁEGO WIDZA – dla najmłodszych widzów mamy przygotowany kameralny kącik zabaw (z pominięciem terminów realizacji projektu SENSORYCZNY LABIRYNT MUZYCZNY).
4. W teatrze dostępna jest winda dla wózków.
5. W jednej z toalet dostępny jest przewijak dla najmłodszych (prosimy pytać obsługę).
6. W czasie spektaklu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania.

7. Sala teatralna jest klimatyzowana.

8. Zawsze przed rozpoczęciem spektaklu prosimy Widzów o pozostawienie obuwia przed salą - dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Na widownię można wejść w skarpetkach lub obuwiu na zmianę (na spektakl SUPER LUPER oraz SENSORYCZNY LABIRYNT MUZYCZNY można wejść wyłącznie w skarpetkach lub boso).
9. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w spektaklach, zabawach po spektaklach oraz na terenie teatru odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie/rodzice.
10. Na terenie teatru oraz podczas spektaklu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W przestrzeniach teatru dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Na wejściu do teatru osoby dorosłe obowiązuje mierzenie temperatury.

11. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, udział w spektaklu jest równoznaczny z oświadczeniem, że widz jest zdrowy oraz nie miał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19. Widzowie, którzy pomimo objawów, m.in podwyższonej temeperatury ciała, kaszlu, duszności itp. pojawią się w teatrze, nie zostaną wpuszczeni na spektakl.

12. Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników spektakli i koncertów w materiałach promocyjnych teatru.
13. Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Teatru Małego Widza.