FESTIWAL 'TAKE PART IN ART'

 

Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJmłodszych – TAKE PART IN ART” organizowany przez Teatr Małego Widza i współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, to wydarzenie promujące ideę nurtu "teatru inicjacyjnego" – teatru dla dzieci od 1. roku życia. 

 

Ideą Festiwalu jest nie tylko prezentacja "najlepszych praktyk", ale przede wszystkim podkreślenie faktu, że dziecko jest pełnoprawnym odbiorcą sztuki i uczestnikiem kultury. To niezwykle ważny temat w wymiarze społeczno-kulturowym, a tak rzadko podejmowany publicznie. Wierzymy, że poszanowanie prawa NAJmłodszych dzieci do kontaktu ze sztuką oraz ich uczestnictwo w procesie artystycznym, realizowane w odpowiedzialny i właściwy sposób, ma ogromne znaczenie dla harmonijnego rozwoju dziecięcej wrażliwości, inteligencji emocjonalnej i kompetencji.

 

W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu TAKE PART IN ART, podczas której zorganizowaliśmy 107 wydarzeń. Gościliśmy teatry z Włochy, Belgii, Holandii, Austrii, Niemiec i Hiszpanii. Zagranych zostało 77 spektakli, które obejrzało 6 tysięcy widzów, w tym 2 tysiące dzieci z 33 żłobków i 30 przedszkoli warszawskich.

 

Dzięki sukcesowi pierwszej edycji festiwalu i ogromnemu zainteresowaniu widzów, Festiwal TAKE PART IN ART otrzymał dofinansowanie m.st. Warszawy na kolejne edycje w latach 2017-2019.

 

PIERWSZA EDYCJA | 2015 | PODSUMOWANIE VIDEO

 

DRUGA EDYCJA  | 2017 | PODSUMOWANIE VIDEO

 

TRZECIA EDYCJA | 2018 | PODSUMOWANIE VIDEO

 

CZWARTA EDYCJA | 2019 | wrzesień - grudzień

 

Od września do grudnia 2019 na scenie Starej Prochowni gościć będziemy teatry z Irlandii, Belgii, Niemiec, Danii oraz artystów i grupy z Holandii. W sumie odbędzie się 50 spektakli dla 4 tysięcy widzów, w tym 12 bezpłatnych spektakli dla dzieci ze stołecznych żłobków i przedszkoli. Dla dzieci i rodziców przygotowaliśmy serię warsztatów prowadzonych przez naszych partnerów - Pracowania Teatralna to miejsce, przestrzeń i czas na odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie zdolności twórczych, wyobraźni, pomysłowości i wrażliwości. Warsztaty to także, a może przede wszystkim okazja do fantastycznej zabawy. Wszystkie pomysły „zabrane do domu”, będą doskonałym punktem wyjścia do wspólnych, rodzinnych działań.

 

PROGRAM czwartej edycji festiwalu oraz szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach można uzyskać na stronie internetowej festiwalu. 

Bilety dostępne w sprzedaży elektronicznej: www.takepartinart.pl

 

 

Żyjemy w dość dziwnych czasach, w czasach techniki, konkretów, szybkich rezultatów, ale też egoizmu, agresji, braku empatii i kultu dóbr materialnych. Gdzieś po drodze pogubiły się tak istotne dla prawdziwego człowieczeństwa idee humanitaryzmu, piękna, dobroci, życia w zgodzie z naturą i z samym sobą. A wszystko to - wrażliwość, empatia, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne w dużej mierze kształtują się przez kontakt ze sztuką, przez doświadczanie sztuki i podejmowanie twórczych działań.

 

Praca z dziećmi nauczyła mnie, że jedyne, co tak naprawdę się liczy, co możemy dzieciom dać, to swój czas, uwagę i wsparcie w uczeniu się człowieczeństwa. Pomóc im wzrastać w otoczeniu dobra i piękna. Pokazać świat szlachetnych wartości. Stwarzać jak najwięcej okazji do uczenia się tolerancji, szacunku dla inności i różnorodności. 

 

I to właśnie po to cały ten Teatr. Po to on Człowiekowi. Po to Dorosłym i po to Dzieciom. Żeby kształtować wrażliwość, żeby uczyć empatii, żeby otwierać, budować i umacniać poczucie własnej wartości, żeby ćwiczyć odwagę formułowania i wyrażania własnych opinii, żeby zachęcać do ekspresji, żeby widzieć więcej, dalej, lepiej. 

 

 

Zabierajmy dzieci do teatru. 

 

Doświadczajmy razem z nimi piękna. 

 

Nauczmy prawdziwego człowieczeństwa - to kapitał, z którym pofruną w świat, i którego nikt, nigdy im nie odbierze.

 

Agnieszka Czekierda

Pomysłodawczyni i Dyrektor Artystyczna Festiwalu
Dyrektor Artystyczna Teatru Małego Widza

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka mogą otrzymać ulgę w wysokości 10% na zakup biletów na spektakle teatralne odbywające się w ramach 4. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART IN ART. Aby otrzymać zniżkę należy wysłać maila z rezerwacją na adres bilety@teatrmalegowidza.pl podając tytuł spektaklu, datę, godzinę, liczbę biletów oraz numer KW lub KMW (na bilety zakupione online nie udziela się zniżek).